مجتمع تجاری "های سی پرند"

Hi Sea Parand

 

مجتمع تجاری " های سی" بعنوان شیک ترین مرکز خرید پرند با اولویت تامین نیاز های اولیه و ثانویه خانواده در محیطی سالم خدمت رسانی می کند.

(( کیفیت، قیمت مناسب و احترام به مشتری زیر یک سقف))

 

 

 

فروشگاه های ما